Mobiliteitsprogramma

Mobiliteitsprogramma 566 views

Projectomschrijving

Voor de Nederlandse economie, bedrijven en voor werkenden zelf is het belangrijk dat medewerkers vitaal, duurzaam inzetbaar, flexibel en innovatief zijn. Opdat ze alle mogelijke kansen kunnen benutten en het optimale uit zichzelf kunnen halen, is het belangrijk dat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat bedrijven die voldoende aandacht hebben voor (interne) mobiliteit, hun werknemers voldoende afwisseling bieden (‘bore-outs’ voorkomen) en de expertise binnen hun bedrijf vergroten. Bij arbeidsmobiliteit kun je denken aan werkenden die promoveren (verticale mobiliteit) of die binnen het bedrijf doorgroeien naar een andere functie (horizontale of diagonale mobiliteit). Daar hebben niet alleen werkenden zelf, maar ook werkgevers baat bij; ze beperken inwerktijd voor nieuwe krachten, behouden belangrijke expertise in hun bedrijf, reduceren het verloop, krijgen meer tevreden en productievere medewerkers en kunnen flexibeler inspelen op de veranderende functies en personeelsbehoeftes binnen hun bedrijf.
HR heeft hierbij een belangrijke taak om ervoor te zorgen dat de beste kandidaten op de beste posities terechtkomen. Doorgroeiplannen, jobrotatie, taakroulatie, (interne) arbeidspools… het zijn maar enkele voorbeelden van de tools die HR tot haar beschikking heeft om de interne arbeidsmobiliteit te stimuleren. Ook opleidingen (om- en bijscholing) en persoonlijke ontwikkelingsplannen horen erbij.

Arbeidsmobiliteit speelt ook een rol bij (dreigend) ontslag. Corona heeft ons land in crisis gebracht. Een economische krimp van 5 procent is ongekend in vredestijd en, ondanks de maatregelen van de overheid, is de verwachting dat de werkloosheid dit jaar en ook volgend jaar nog fors stijgt. Veel mensen verliezen hun baan, of dreigen dat te doen. Arbeidsmobiliteit, zowel intern als extern, wordt belangrijker dan ooit. Wanneer een herplaatsing binnen het bedrijf (eventueel na bij- of omscholing) niet mogelijk is, kunnen outplacement en van werk-naar-werk regelingen voor boventallige werknemers aan de orde zijn.
Zowel werknemer als bedrijf hebben baat bij een snelle en duurzame plaatsing in een (externe) functie. Dit vraagt van HR een grote mate van begeleiding en coaching als ook een grondige kennis van de arbeidsmarkt.

Als Sparkle HR Professional kun jij met jouw specifieke ervaring en expertise in (interne en externe) arbeidsmobiliteit werkgevers en / of de HR-afdeling begeleiden bij het stimuleren van interne mobiliteit en ondersteunen bij het op een nette manier afhandelen van outplacement- of ontslagtrajecten.

Ben jij de Sparkle HR Professional voor dit project?

Vind jij het interessant om ervoor te zorgen dat werknemers gemotiveerd blijven, zich kunnen blijven ontwikkelen en kunnen (door)groeien in een bedrijf? Heb jij er een neus voor om mensen op hun talent en vaardigheden te matchen met functies, zodat je de juiste personen op de juiste plaatsen brengt? Schrikken eventueel moeilijke beslissingen en lastige gesprekken je niet af? Hou jij ervan om als een ervaren gids een bedrijf en haar medewerkers succesvol doorheen een moeilijke tijd te loodsen? Meld je aan!

Arbeidsmobiliteit, zowel intern als extern, is het thema dat jou in het bijzonder na aan het hart ligt. De Sparkle HR Professionals die wij zoeken is energiek, ondernemend, staat in zijn/haar kracht en inspireert, motiveert en stimuleert. Sparkle HRM biedt jou als zelfstandige HR professional uitdagende projecten, waardoor je meer met jouw talent bezig kunt zijn. Binnen de Sparkle HRM community krijgt jouw talent nog meer glans: je bent zelfstandig én hoort ergens bij. De Sparkle community kent een ondernemend model en laat je als zelfstandige mee profiteren van jouw successen.

Ik stel mij kandidaat Apply via Facebook
Sparkle HRM
  • Aantal andere projecten 12
  • Categorie HR, Recruitment
  • Lokacja Rotterdam
  • Adres Rhijnspoor 251, 2901 LB Capelle aan den Ijssel
Contacteer ons
Sparkle HRM logo

Dream big,
Sparkle more,
Shine bright!

Sparkle HRM B.V.
KvK: nog aanvullen
251 Rhijnspoor
2901 LB Capelle a/d IJssel
Tel. +31 (0)10 3167170
E. contact@sparklehrm.work

[gtranslate]